• DUYURULAR

Katkı Payı Ödemeleri

29 Ağustos 2012 tarihli 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararında, katkı payı ödeme yükümlülüğünden muaf olan gruplar arasında araştırma görevlileri (35.Madde ve ÖYP araştırma görevlileri dahil) yer almamaktadır. Bu konu YÖK ve Maliye Bakanlığı ile de görüşülmüş, mevcut Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, normal eğitim sürelerini aşan ÖYP ve diğer araştırma görevlilerinin katkı payı ödemesi gerektiği yönünde görüş alınmıştır. Bu nedenle, lisansüstü eğitim sürelerini aşan (Yüksek Lisans için 5. ve yukarı döneminde olan, Doktora için 9. ve yukarı döneminde olan, Lisans Sonrası Doktora için 11. ve yukarı döneminde olan) ÖYP araştırma görevlilerinin katkı payı yatırmaları gerekmektedir. Ancak, araştırma görevlilerimizin bu kuraldan muaf tutulmalarını teminen gerekli resmi yazışmalar ve ilgili kurumlarla temaslar yapılacaktır. YÖK veya diğer kurumların alacağı yeni bir karar veya yapacakları yeni bir düzenlemeyle yatırılmış olan katkı paylarının araştırma görevlilerine geri ödenmesi söz konusu olabilecektir. Sonuç olarak, kayıtlarda katkı payının ödenmesi ve ilerleyen günlerde bir değişiklik yapılması halinde de yatırılan miktarların geri ödenmesi ile ilgili duyuruların takip edilmesi konusunu bilgilerinize sunarız.

2013 YILI ÖYP KALKINMA BAKANLIĞI (DPT) BÜTÇE KULLANIMI

2013 Yılı ÖYP-DPT bütçe kullanımı ile ilgili açıklama ve ilgili exel tabloları "DÖKÜMANLAR" başlığ altında bulunmaktadır.

ENG401 ve ENG402 Dersleri

ODTÜ İYS den yeterli notu olmayan ÖYP öğrencilerinden, KPDS den 70-85 aralığında (veya diğer sınavlardan eşdeğer) notla lisansüstü programa kabul edilenlerin ENG 401 ve ENG 402 kredisiz derslerini almaları, KPDS den 86 ve üstü (veya diğer sınavlardan eşdeğer) notla lisansüstü programa kabul edilenlerin ENG 402 kredisiz dersini almaları zorunludur. Programa kabulden sonra İYS sınavına girerek bölümlerinin lisansüstü eğitimi için belirlediği yeterli notu alanlar, yukarıdaki derslerden muaf olacaklardır. Dersler hakkında detaylı bilgi için Modern Diller Bölümünden Filiz Etiz (etiz@metu.edu.tr) ile temasa geçebilirsiniz.

Orientation Graduate Seminars

XXX0799 kodlu (*) Orientation Graduate Seminars dersi, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ÖYP araştırma görevlileri için zorunludur. Ders, Perşembe günleri 15:40ta Fizik Bölümü akıllı sınıfta yapılacaktır. Sadece ilkbahar döneminde bölümün kodu ile açılacak olan bu dersi almamış olan yeni öğrencilerin ve mezuniyeti yaklaşanların mutlaka bu dönem derse kayıtlı olmaları önerilmektedir. (*) XXX yerine bölüm kodu yazılacaktır.

YÖK Usul ve Esas değişikliği

14.11.2013 tarihindeki Genel Kurul toplantısında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar, Dokümanlar sekmesine eklenmiştir.

ÖYP-YÖK Alımlarında Bütçe Tertibi Değişikliği

T. C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2013 tarihli yazısına istinaden, bundan sonra bütçe kullanımının yapılabilmesi için yeni bütçe tertiplerinin kullanılması gerekmektedir. Yeni bütçe tertipleriyle hazırlanmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı: 38.03.00.01/09.4.2.20/2/03/2 Yolluklar: 38.03.00.01/09.4.2.20/2/03/3 Hizmet Alımları: 38.03.00.01/09.4.2.20/2/03/5 Menkul Mal, Gayrımaddi Hak Alımları, Bakım ve Onarım Giderleri: 38.03.00.01/09.4.2.20/2/03/7

2014 ÖYP (Kalkınma Bakanlığı/DPT Destekli) Bütçesi Kullanıma Açılmıştır

2014 Yılı Bütçe kullanımı ile ilgili metin Dökümanlar başlığı altında yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından desteklenen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri İçin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme ve Kaynak Kullanım Yönergesi 01.04.2014

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından desteklenen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Araştırma Görevlileri İçin Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme ve Kaynak Kullanım Yönergesi 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Yönergeye Dokümanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

ÖYP Bilgilendirme Toplantısı

11 Nisan 2014 tarihli, ÖYP Koordinatörü Prof. Dr. İrem Dikmen Toker'in ÖYP Süreç Değerlendirme ve Horizon2020 hakkında bilgilendirme sunumları Dökümanlar sayfasına eklenmiştir.

2014-2015 Güz Dönemi ÖYP Kayıt İşlemleri

2014-2015/1. Dönemi için ODTÜdeki lisansüstü programlara kabul alan ÖYP öğrencileri 19 Eylül 2014 tarihine kadar Enstitülere evrak teslim ederek başvuracaklardır. OYP-YÖK Kapsamında ODTÜde öğrenim hakkı kazanan ÖYP Araştırma Görevlilerinden istenecek belgeler: 1)YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıklarına dair belge fotokopisi 2)YÖK tarafından ODTÜye lisansüstü öğrenci olarak kayıt hakkı kazandıklarına dair belge fotokopisi 3)ALES belgesi (internet çıktısı) 4)Yabancı dil belgesi (internet çıktısı) 5) Lisans transkripti (orijinal) 6) Adres, e-mail ve cep telefonu bilgilerini içeren dilekçe Kayıt işlemleri ise 29 Eylül - 2 Ekim 2014 tarihleri arasında Öğrenci Işleri Daire Başkanliğina yapılacaktır. İstenen kayıt evraklarına ÖİDB anasayfada Lisansüstü kayıtlar kısmından ulaşılmaktadır. (htttp://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler) Kayıt işlemleri için belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmanın yanı sıra; ders ekleme ve danışman onayı alma işlemlerinin de, ilgili bölümlere giderek, yapılması gerekmektedir.

ODTU-OYP Koordinasyon Toplantisi (12 Kasim 2014)

Sevgili OYP Arastirma Gorevlileri, Universitemizdeki OYP arastirma gorevlilerinin kadrolarinin bulundugu universite ile isbirligi ve iletisim halinde bulunmasini saglamak amaciyla 12 Kasim 2014 tarihinde Kultur ve Kongre Merkezi?nde bir koordinasyon toplantisi duzenlenecek, 13:30da OYP Arastirma Gorevlileri ile universite yetkililerinin gorusmeleri baslayacaktir.

2014-2015 Bahar Dönemi ÖYP Kayıt İşlemleri

2014-2015/2. Dönemi için ODTÜ deki lisansüstü programlara kabul alan ÖYP öğrencileri 11-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Enstitülere evrak teslim ederek başvuracaklardır. OYP-YÖK Kapsamında ODTÜ de öğrenim hakkı kazanan ÖYP Araştırma Görevlilerinden istenecek belgeler: 1)YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıklarına dair belge fotokopisi 2)YÖK tarafından ODTÜye lisansüstü öğrenci olarak kayıt hakkı kazandıklarına dair belge fotokopisi 3)ALES belgesi (internet çıktısı) 4)Yabancı dil belgesi (internet çıktısı) 5) Lisans transkripti (orijinal) 6) Adres, e-mail ve cep telefonu bilgilerini içeren dilekçe Kayıt işlemleri ise 23-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. İstenen kayıt evraklarına ÖİDB ana sayfada lisansüstü kayıtlar kısmından ulaşılmaktadır. (htttp://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler). Kayıt işlemleri için belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmanın yanı sıra; ders ekleme ve danışman onayı alma işlemlerinin de, ilgili bölümlere giderek, yapılması gerekmektedir.

YÖK ÖYP Usul ve Esasları'nda yapılan değişiklik

YÖK tarafından yayımlanan ÖYP Usul ve Esasları'n "Öğrenim Süresi" başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasının "YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişiklerinin kesilmesi halinde, lisansüstü eğitimle de ilişkleri kesilir" şeklinde değiştirilmesi YÖK Genel Kurulu'nun 12.02.2015 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. Bu konu hakkında YÖK'ten alınan yazı ektedir.

YOKten Azami Surelerle


2015-2016 Guz Donemi OYP Kayit Islemleri

2015-2016/1. Dönemi için ODTÜ deki lisansüstü programlara kabul alan ÖYP öğrencileri 28 Eylül-30 Eylül 2015 tarihleri arasında Enstitülere evrak teslim ederek başvuracaklardır. OYP-YÖK Kapsamında ODTÜ de öğrenim hakkı kazanan ÖYP Araştırma Görevlilerinden istenecek belgeler: 1)YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıklarına dair belge fotokopisi 2)YÖK tarafından ODTÜye lisansüstü öğrenci olarak kayıt hakkı kazandıklarına dair belge fotokopisi 3)ALES belgesi (internet çıktısı) 4)Yabancı dil belgesi (internet çıktısı) 5) Lisans transkripti (orijinal) 6) Adres, e-mail ve cep telefonu bilgilerini içeren dilekçe Kayıt işlemleri ise 12-15 Ekim 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. İstenen kayıt evraklarına ÖİDB ana sayfada lisansüstü kayıtlar kısmından ulaşılmaktadır. (htttp://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler). Kayıt işlemleri için belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmanın yanı sıra; ders ekleme ve danışman onayı alma işlemlerinin de, ilgili bölümlere giderek, yapılması gerekmektedir.

2015-2016 Bahar Donemi OYP Kayit Islemleri

2015-2016/2. Dönemi için ODTÜ deki lisansüstü programlara kabul alan ÖYP öğrencileri 8-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Enstitülere evrak teslim ederek başvuracaklardır. OYP-YÖK Kapsamında ODTÜ de öğrenim hakkı kazanan ÖYP Araştırma Görevlilerinden istenecek belgeler: 1)YÖK tarafından ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atandıklarına dair belge fotokopisi 2)YÖK tarafından ODTÜye lisansüstü öğrenci olarak kayıt hakkı kazandıklarına dair belge fotokopisi 3)ALES belgesi (internet çıktısı) 4)Yabancı dil belgesi (internet çıktısı) 5) Lisans transkripti (orijinal) 6) Adres, e-mail ve cep telefonu bilgilerini içeren dilekçe Kayıt işlemleri ise 29 Şubat - 3 Mart 2016 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır. İstenen kayıt evraklarına ÖİDB ana sayfada lisansüstü kayıtlar kısmından ulaşılmaktadır. (htttp://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler). Kayıt işlemleri için belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmanın yanı sıra; ders ekleme ve danışman onayı alma işlemlerinin de, ilgili bölümlere giderek, yapılması gerekmektedir.

2016 YILI ÖYP BÜTÇESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR

İlgili yazıya Dökümanlar sekmesinden ulaşılabilirsiniz.

2016 ÖYP ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU


EDS 660 kodlu Teaching in Higher Education Dersi

EDS 660 kodlu Teaching in Higher Education dersini tüm ÖYP doktor adaylarının mezun olmadan almaları gerekmektedir (Bu koşul Eğitim Fakültesi ÖYP Araş.Gör.ler için yoktur). Derse kayıt olmak durumunda olan öğrenciler için Doç.Dr. Hanife Akar tarafından ikinci bir section açılmıştır ve şu anda 10 kişilik bir kontenjan mevcuttur. Öncelikle yeterlilik sınavına bu dönem girecek ya da yeterlik sınavını geçmiş olan tüm ÖYP asistanlarımızın Doç.Dr. Hanife Akar hocamıza mail yoluyla (hanif@metu.edu.tr) ulaşarak derse kayıtlarını yaptırmaları önerilmektedir. Kontenjanın artması durumunda önceki dönemlerde olan öğrenciler de kayıt yapabilirler. Bundan sonraki dönemlerde EDS 660 dersi sadece Fall döneminde 1 section olarak açılacaktır.

OYP-YOK Dogrudan Alimlar Hk.

Sayin OYP-YOK Arastirma Gorevlileri, Ekteki dosyada OYP-YOK kapsaminda proje alimlariniz icin ulasmaniz gereken bolumunuzdeki ilgili kisiler belirtilmistir. Ihtiyac duymaniz halinde alimlarinizdan once OYP-YOK Ofisine ulasabilirsiniz. Dilek Aric 210 71 20