2011 Yılı ÖYP-DPT BÜTÇESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR.Duyurular


GEREKCELI KAYNAK KULLANIM PLANI () 

YÖK'ten kaynak aktarımı gerçekleşen ÖYP-YÖK Araştırma Görevlilerinin, mal, hizmet alımları ve seyahat harcamaları yapabilmeleri için herhangi bir zamanda Gerekçeli Kaynak Kullanım Planı hazırlamaları ve enstitü onayına sunmaları gerekmektedir. Bu Plan Dökümanlar sekmesine eklenmiştir.

2016 ÖYP ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ SONUÇ DEĞERLENDİRME FORMU (24.02.2016) 

İlgili form DÖKÜMANLAR başlığı altında bulunmaktadır.

EDS 660 kodlu Teaching in Higher Education Dersi (24.02.2016) 

EDS 660 kodlu Teaching in Higher Education Dersi

2016 YILI ÖYP BÜTÇESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR (08.02.2016) 2015-2016 Bahar Donemi OYP Kayit Islemleri (03.02.2016) 

2015-2016 Bahar Donemi OYP Kayit Islemleri

2016 YILI ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJELERİ ÇAĞRISI  (25.11.2015) 

Duyuruya ait EK "DÖKÜMANLAR" başlığında yer almaktadır.

2015-2016 Guz Donemi OYP Kayit Islemleri (11.09.2015) 

2015-2016 Guz Donemi OYP Kayit Islemleri

YOKten Azami Surelerle Ilgili Gelen Yazi (25.08.2015) 

YOKten Azami Surelerle Ilgili Gelen Yazi

2015 YILI ÖYP ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ DEĞERLENDİRME FORMU (09.03.2015) 

2015 Yılı ÖYP Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi Kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin üniversitemizin araştırma-geliştirme faaliyet ve performansına katkısı periyodik olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle ek'li dosyada yer alan formun doldurularak 31 Aralık 2015 tarihine kadar Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne iletilmesi beklenmektedir.

2015 YILI ÖYP-DPT BÜTÇESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR (20.02.2015) 2014 ÖYP ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ SONUÇ DEĞERLENDİRME FORMU (26.12.2014) 

İlgili forma "Dökümanlar" sekmesinden ulaşılabilir.

2015 YILI ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJELERİ ÇAĞRISI (29.09.2014) 

2015 YILI ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJESİ BAŞVURU FORMU "DÖKÜMANLAR" SEKMESİNDE BULUNMAKTADIR.

ÖYP-YÖK Alımları Bütçe Tertibi Değişimi (26.02.2014) ÖYP-YÖK Usul ve Esas Değişikliği (28.01.2014) 

14.11.2013 tarihindeki Genel Kurul toplantısında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar, Dokümanlar sekmesine eklenmiştir.

ÖYP KAPSAMINDA DESTEKLENECEK 'ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJELERI' (06.11.2013) ÖYP KAPSAMINDA DESTEKLENECEK 'ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJELERI' (06.11.2013) 

ÖYP KAPSAMINDA DESTEKLENECEK 'ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GELİŞTİRME PROJELERİ' İLE İLGİLİ FORM DÖKÜMANLAR BAŞLIĞI ALTINDA BULUNMAKTADIR.

OYP Arastirmacilarina Yonelik Ulusal ve Uluslararasi Arastirma Olanaklari (21.08.2013) 

5. Arastirma Bilgi Gunleri" kapsaminda, 20 Mart 2013 tarihinde yapılan etkinliğe ait sunumu "Dökümanlar" başlığı altında bulabilirsiniz.

ÖYP-YÖK BÜTÇE KULLANIMI (06.05.2013) ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri için Görevlendirme ve Kaynak Kullanım Yönergesi (12.04.2013) 

ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri Görevlendirme ve Kaynak Kullanım Yönergesi, 09.04.2013 tarihli ODTÜ Senato kararıyla Yüksek Lisans Öğrencilerinin yurtdışında bulunma süreleri tek seferde 3 ayı geçmemek üzere toplamda 4 ay olarak değiştirilmiştir. Yönerge dökümanlar sekmesine eklenmiştir.

ÖYP-DPT SEYAHAT YÖNERGESİ  (09.04.2013) 

ÖYP-DPT SEYAHAT YÖNERGESİ DÖKÜMANLAR BAŞLIĞI ALTINDA BULUNMAKTADIR.

25 Mart-4 Ekim 2013 ÖYP Dil Eğitimi (21.03.2013) ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri (15.03.2013) ENG 401 ve ENG 402 İngilizce Dersleri (11.02.2013) Orientation Graduate Seminars (11.02.2013) Orientation Graduate Seminars (08.02.2013) Mal Alım Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı (10.12.2012) 7 Kasım 2012 ÖYP Bilgilendirme Toplantısı Sunumu (07.11.2012) 2012-2013 Akademik Yılı Güz Dönemi için ÖYP Lisansüstü Öğrenci Kaydı için Hak Kazanan Yedek Adaylar (09.10.2012) 2012 ÖYP Lisansüstü Öğrenci Başvuru Sonuçları (24.09.2012) Katkı Payı Ödemeleri (20.09.2012) 2012 YILI ÖYP-DPT PROJE BAŞVURULARI İÇİN KULLANILACAK "PROJE BAŞVURU FORMU" (09.04.2012) 2012 YILI ÖYP-DPT BÜTÇESİ KULLANIMA AÇILMIŞTIR (05.04.2012) ÖYP-DPT PROJE KODU DEĞİŞMİŞTİR (11.08.2011) Dil Sinavlari Hakkinda (24.02.2011) 

ÖYP kapsamında diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olarak atanmış olan adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına ODTÜ/İYS, KPDS, ÜDS puanları ile başvurabilir.